Search Engine Optimization

Z Online marketing wiki
Přejít na: navigace, hledání

Search Engine Optimization (zkratka SEO) - je proces získávání návštěvnosti z bezplatných a přirozených výsledků vyhledávání[1] v internetových vyhledávačích. Označuje se také jako optimalizace pro vyhledávače, optimalizace webu pro návštěvníky vyhledávačů nebo optimalizace nalezitelnosti na internetu[2].


Metody SEO

Metody SEO pomáhají zlepšit viditelnost webu ve vyhledávačích[3].


Faktory na stránce (on-page faktory)

Pomocí těchto prvků můžeme přímo ovlivnit viditelnost ve vyhledávačích. Autor stránek může tyto části sám ovlivnit, vylepšit nebo měnit[4][5].


Nepoužívané on-page faktory


Faktory mimo stránku (off-page faktory)

Tyto faktory se na stránce nevyskytují. Majitel webu je nemůže většinou přímo ovlivnit[6]. Mají ovšem vliv na hodnocení stránek ze strany vyhledávačů.


Reference

<references>
  1. What Is SEO / Search Engine Optimization?, Search Engine Land, nedatováno
  2. Definice: co je SEO, Pavel Ungr, 7. dubna 2014
  3. Definice: co je SEO, Pavel Ungr, 7. dubna 2014
  4. On-page faktory, nápověda vyhledávače Seznam.cz, nedatováno
  5. SEO faktory podle důležitosti, nedatováno
  6. Off-page faktory, nápověda vyhledávače Seznam.cz, nedatováno