Postup při tvorbě webových stránek

Z Online marketing wiki
Přejít na: navigace, hledání

Postup při tvorbě webových stránek zahrnuje kroky, které na sebe navazují a směřují k výsledku v podobě hotové internetové stránky. Postup ovlivňuje situace majitele webu a také budoucí účel www stránky. Některé kroky se mohou vynechat nebo udělat jiným způsobem. Vliv na kroky má také rozpočet, velikost týmů a další faktory. Do postupu se někdy mohou zahrnout kroky, které přímo nemají souvislost se samotnou internetovou stránkou, ale mohou ovlivnit výsledek.


Přípravná fáze

1. Analýza situace - cílem kroku je zjistit aktuální stav webu. Pokud web nebyl nikdy vytvořený, definuje se účel stránek. Jestliže stránky existují, určují se budoucí změny.

2. Analýza konkurence - v této fázi se prohlíží konkurenční internetové stránky. Zapisují se zjištěné poznatky, výhody, nevýhody a probíhá také hledání inspirace.

3. Analýza klíčových slov - analýza klíčových slov zkoumá hledanost jednotlivých výrazů v internetových vyhledávačích. Výsledek slouží pro správný návrh struktury webu.

4. Výběr vhodné technologie - podle plánovaných potřeb webu se řeší hardware (servery, firewally a další síťové prvky) a vybírá technologie, kterou bude webová stránka vytvořena. Do výběru technologie spadá rovněž volba programovacího jazyka (PHP, .NET, Java, Python, Ruby, Lotus Script a další). Do výběru technologie může spadat i výběr frameworku, který ulehčuje práci programátorům.

5. Výběr dodavatele / sestavení týmu - rozsah projektu určí počet lidí, kteří pro jeho vyvinutí budou potřeba. Projekty je možné vyvíjet interně s pomocí zaměstnanců nebo najmutím externího dodavatele. V případě výběru dodavatele je vhodné mít k dispozici projektovou dokumentaci.

6. Výběr redakčního systému / platformy internetového obchodu - redakční nebo publikační systém slouží ke správě internetových stránek. Tento krok se může zcela vynechat, pokud vznikají jednoduché statické stránky a jejich správce rozumí jazyku HTML. Pokud chce majitel webu provozovat internetový obchod, vybírá se vhodný nástroj nebo se rozhoduje o programování na míru.

7. Vytvoření struktury webu - na základě výsledků analýzy klíčových slov se navrhne struktura webu. Návrh obsahuje řazení jednotlivých položek.

8. Návrh person webu - persony jsou fiktivní uživatelé. Jejich definice odpovídá skutečným či budoucím uživatelům webových stránek. Persony ulehčují tvůrcům návrh jednotlivých cílů webu a později také psaní textů pro web (copywriting).

9. Návrh cílů webu - pro celý web i jednotlivé stránky se navrhují cíle.

10. Nákres stránek (wireframe) - web se rozkresluje do náčrtků (wireframe). Kreslí se hlavní stránka a podstránky. V některých případech se nakreslí celý web. Pokud je to potřeba, vytváří se funkční prototypy webu.

11. Uživatelské testování - náčrtky nebo funkční prototypy je možné otestovat na živých lidech. Zjištěné nedostatky se zapracovávají do webu.

12. Vytvoření projektové dokumentace - celý projekt a jeho funkcionality se zanesou do projektové dokumentace. Popisuje jednotlivé funkční části webu. Slouží jako dodatečný podklad pro programátory, HTML kodéry a grafiky.

13. Naplánování projektu - pro webové stránky většího rozsahu se obvykle tvoří projekt. Projektový manažer naplánuje jednotlivé fáze tvorby webu. Zajistí také zdroje - zaměstnance nebo dodavatele, kteří se na projektu budou podílet. Naplánuje, aby měli zapojení lidé volné kapacity.

14. Příprava obsahu - pro stránky se začínají připravovat texty a další obsah (například grafika, videa apod.).

Tvorba webových stránek

1. Grafický návrh - grafik na základě nákresů webu kreslí první návrhy. Každý návrh je na různých úrovních schvalován lidmi, kteří se na projektu podílejí. V případě nízkonákladových projektů se grafický návrh na míru vynechává a pro stránky se využívá šablona. Šablony se kupují například na Themeforest.net. Grafický návrh se také vynechává ve chvíli, kdy zvolené řešení internetového obchodu nebo redakčního systému obsahuje vhodné vzhledy stránek.

2. Testování grafických návrhů - hotové grafické návrhy je opět možné předložit k uživatelskému testování pozvaným lidem. Zjištěné nedostatky znovu zapracovává grafik. Volitelně je možné vytvořit funkční prototyp webu, který se opět ověřuje v provozu nebo pomocí uživatelského testování na lidech.

3. Kódování grafických návrhů - HTML kodér přebírá grafické návrhy a vytváří z nich HTML kód, který je srozumitelný pro webové prohlížeče.

4. Programování / nasazení redakčního systému / internetového obchodu - hotové stránky se nasazují do redakčního systému nebo internetového obchodu.

Spuštění webových stránek

1. Testování funkčního webu - funkční web se před spuštěním pečlivě testuje, aby se odhalily případné chyby. Nalezené chyby opravují programátoři nebo HTML kodéři.

2. Příprava propagace webu - nově spuštěné internetové stránky je možné propagovat. Marketingové oddělení nebo pracovníci odpovědní za marketing připravují vhodnou formu propagace či oznámení. Informaci o novém webu je také možné předat novinářům.

3. A/B testování - staré a nové stránky se mohou před spuštěním testovat pomocí A/B testování. V tomto případě jsou návštěvníkům webu předkládány automaticky nové stránky a současně staré stránky. Nástroj pro A/B testování zjišťuje, která varianta stránek působí nejlépe na nákupní chování návštěvníků.

4. Vytvoření zálohy starého webu - starý web a případně starý redakční systém se zálohuje. Připravuje se postup pro případné obnovení webu ze zálohy, pokud by během přechodu na novou verzi došlo k závažným chybám.

5. Spuštění hotové verze stránek - hotová verze stránek se spouští.

Vyhodnocení

1. Zjištění dat z webové analytiky - pomocí nástrojů webové analytiky se zjišťuje chování návštěvníků na nových stránkách.

2. Vyhodnocení webového projektu - webový projekt se uzavírá a vyhodnocují se chyby, ke kterým během projektu došlo. Současně se hledají možnosti nápravy, aby se chyby v budoucnu neopakovaly. V rámci vyhodnocení se také mohou mimořádně odměňovat zaměstnanci za pomoc s přípravou projektu.